Blogger Template by Blogcrowds.

PERBANDINGAN KRITERIA

Perbandingan antara kriteria (syarat) meriwayatkan hadis dengan kriteria standard pemikiran.


Kriteria standard pemikiran


1- Kejelesan (Clarity)

2- Ketepatan (Accuracy)

3- Keterperincian (Precision)

4- Berasaskan logik (Logik)

5- Kerelevanan (relevance)

6- Mendalam (Depth)

7- Luas (Breadth)

8- Signifikan (Significance)

9- Adil dan tidak bias (Fairness and unbiased)

10- Hikmah


(Rujukan: Elder&Paul. 1999. Standard of Thinking)


Kriteria (syarat) meriwayatkan hadis.


1) Bersambung sanad.

2) Perawi yang adil (muslim, balingh, berakal)

3) Perawi yang dhabit (kuat ingatan)

4) Tiada syaz (matan benar dan boleh dipercayai)

5) Tiada illah (tiada kecacatan pada matan hadis)


(Rujukan: Dr. Mahmud Tahhan. 1996. Taisir Mustalah Hadis)


PERSAMAAN


Kriteria standard pemikiran: Jelas menepati Syarat meriwayatkan hadis: Bersambung sanad.


Kriteria standard pemikiran: Tepat, adil menepati Syarat meriwayatkan hadis: Perawi yang adil dan dhabit.


Kriteria standard pemikiran: Tepat, Signifikan menepati Syarat meriwayatkan hadis: Tiada syaz.


Kriteria standard pemikiran: Keterperincian menepati Syarat meriwayatkan hadis: Tiada illah.


Bagi kriteria relevan, sudah semestinya kandungan hadis itu adalah sesuai dari dulu, sekarang dan untuk selamanya.


Bagi kriteria luas dan mendalam pula, hadis-hadis sahih ini sememangnya meliputi pelbagai iaitu bidang Fiqh, Tauhid, Adab dan sebagainya.


Bagi kriteria hikmah pula, hadis ini sendiri merupakan dalil dan menjadi panduan dan pedoman kepada orang ramai.PERBEZAAN


Bagi kriteria logik, untuk kandungan hadis, ada kandungan dan isinya yang tidak sampai untuk akal manusia menerimanya, namun wajib kita mempercayainya sebagai suatu bukti keimanan kita pada yang maha Esa.


Contohnya, peristiwa bulan terbelah dua yang mana buktinya dapat kita lihat pada kajian sains pada masa kini. Hadis tersebut yang bermaksud:


“Dari Abdullah Ibnu Mas’ud r.a katanya: Ketika kami duduk bersama Rasulullah s.a.w di Mina, tiba-tiba bulan belah dua. Sebelah terletak di belakang bukit dan sebelah lagi di depannya, maka berkata Rasulullah s.a.w kepada kami, Saksikanlah itu!”.


(Rujukan: Al-Imam Muslim –Penterjemah Ma’mur Daud. 2003. Sahih Muslim)


Walaupun secara logik, sukar untuk dipercayai, namun sebagai muslim yang beriman, wajib kita percaya dengan adanya bukti hadis ini.Kesimpulannya, kriteria standard pemikiran yang telah diletakkan oleh para pengkaji barat, sebenarnya telah dahulu dijelaskan di dalam Islam. Ketika kita ingin menerima sesuatu maklumat itu, perlulah dengan ketelitian dan bukannya diambil sewenang-wenangnya tanpa diselidik terlebih dahulu kebenarannya.


Di sini yang membezakan adalah hanya pada kriteria logik, yang mana di dalam Islam memang ada banyak perkara yang tidak dapat difikirkan oleh akal. Ini bukan menunjukkan ketidaklogikan Islam itu, tetapi ini merupakan alat uji kepada manusia samada masih beriman dan bertaqwakah kita kepada Allah s.a.w dengan apa sahaja kemungkinan yang Allah s.a.w turunkan walaupun diluar fikiran akal???. Orang yang beriman dan tiggi ketaqwaannya pasti akan mempercayai segala apa yang dijelaskan oleh Allah s.a.w di dalam Al-Quran dan Hadis.


Di sini menunjukkan bahawa apa yang terkandung di dalam Islam itu semuanya meliputi segala hal dan perkara di dalam dunia ini. Islam jualah yang paling syumul daripada segalanya.

GRAF KESELURUHAN KRITERIA


GRAF KESELURUHAN KRITERIA BERDASARKAN 50 LAMAN WEB YANG DIANALISIS

1) http://kawansejati.ee.itb.ac.id/ilmu-tuhan-itulah-isi-al-quran

Jelas

Tepat

Terperinci

Logik

Relevan

Mendalam

Luas

Signifikan

Adil

Hikmah/

/

/

/

/

/


/

/

/Blog dibangunkan oleh kawan sejati. Artikal yang diletakkan adalah Jendela Hikmah: Al-Quran usah sekadar jadi bahan hiasan Oleh Dr Danial Zainal Abidin Berita Harian 30 Jun 2006 (Halaman Agama). Artikal tidak meliputi pelbagai aspek. Namun keterperincian dan kedalaman tentang tajuk yang dihuraikan menepati kriteria standard pemikiran.2) http://www.iluvislam.com/v1/readarticle.php?article_id=664

Jelas

Tepat

Terperinci

Logik

Relevan

Mendalam

Luas

Signifikan

Adil

Hikmah/


/

/

/


/

/

/

/Laman ini menghuraikan tajuk berkaitan Dimensi Quran Menerusi Sains. Pengarang menulis artikal dengan disertakan rujukan. Tetapi rujukan yang diberi hanya tokoh dan juga tahun. Sumber tersebut tidak dinyatakan diambil daripada buku apa. Kedalaman maklumat kurang diberikan.3) http://ummahonline.wordpress.com/2006/04/06/saintis-barat-mencari-pencipta-cakerawala/

Jelas

Tepat

Terperinci

Logik

Relevan

Mendalam

Luas

Signifikan

Adil

Hikmah

/

/

/

/


/

/
Blog Umamahonline merupakan majalah internet, namun di sini tidak menyatakan siapa pengarang sebenar. Artikal bertajuk saintis barat mencari pencipta cakerawala. Pengarang tidak melatakkan rujukan penuh terhadap artikal yang diberi. Artikal juga tidak mencakupi pelbagai aspek. Dalil turut tidak disertakan. Hanya menyatakan ‘telah dijelaskan di dalam al-Quran. Ini tidak menepati kriteria kejelasan dan kriteria hikmah.


WAJIB PERCAYA KUASA ALLAH

1) http://harunyahya.com/malaysian/semut1.php

Jelas

Tepat

Terperinci

Logik

Relevan

Mendalam

Luas

Signifikan

Adil

Hikmah/


/

/

/

/

/

/

/

/Artikal dikarang oleh HARUN YAHYA. Tajuk artikal adalah SEMUT. Laman ini menceritakan bagaimana kehidupan semut menunjukkan kekuasaan dan kebijaksaan Allah dalam menjadikan setiap perkara di dunia ini. Artikal ini berbentuk cerita yang mempunyai kajian terhadap semut. Pengarang tidak meletakkan sumber rujukan berdasarkan cerita yang diberi.2) http://www.yadim.com.my/Sains/SainsFull.asp?Id=46

Jelas

Tepat

Terperinci

Logik

Relevan

Mendalam

Luas

Signifikan

Adil

Hikmah/


/

/

/

/

/

/

/
Pengarang adalah Yayasan Dakwah Islam Malaysia (YADIM). Artikal bertajuk: Astronomi dalam al-Quran. Pengarang tidak meletakkan sumber rujukan kepada artikal yang diberi. Pengarang hanya meletakkan tokoh yang memberikan pendapat.3) http://www.shahdila.com/2008/07/keagamaan/mencipta-atau-meniru.html

Jelas

Tepat

Terperinci

Logik

Relevan

Mendalam

Luas

Signifikan

Adil

Hikmah//

//

/

/Laman ini menerangkan artikal berkaitan mencipta atau meniru yang dikaitkan antara alam ini dengan Penciptanya. Artikal ini masih belum menepati kriteria keterperincian dan kedalaman seta keluasan maklumat yang diberikan. Ketepatan maklumat juga tiada kerana pengarang tidak menyertakan dengan rujukan yang sahih terhadap maklumat yang dihurai.


KESAN PENCERMARAN TERHADAP BUMI

1) http://www.scribd.com/doc/6064805/Kesan-Pencemaran-Alam-Sekitar-Terhadap-Dunia-Hari-Ini?from_related_doc=1

Jelas

Tepat

Terperinci

Logik

Relevan

Mendalam

Luas

Signifikan

Adil

Hikmah/

/

/

/

/

/

/

/

/Artikal yang dimuat naik ini merupakan sebuah kertas projek oleh: Projek Tamadun Islam Dan Asia UMS Sabah. Tajuk : Kesan Pencemran Alam Sekitar Terhadap Dunia Hari Ini. Kertas projek ini hanya tidak menepati kriteria hikmah kerana tidak meletakkan dalil terhadap hujah-hujah mereka.2) http://members.tripod.com/~sarjana/cemar1.html

Jelas

Tepat

Terperinci

Logik

Relevan

Mendalam

Luas

Signifikan

Adil

Hikmah/


/

/

/

/

/

/

/

/Laman ini adalah berkaitan : KERTAS KERJA SEMINAR PEMBANGUNAN & ISU-ISU GLOBAL (MTP 3012). Tajuk adalah ISU PENCEMARAN ALAM SEKITAR MERUPAKAN SATU ISU GLOBAL YANG MEMERLUKAN PENELITIAN BERSAMA DI PERINGKAT ANTARABANGSA. Pengarang hanya menyatakan Bibilografi, tetapi tidak diletakkan rujukan kepada maklumat yang diberkan.3) http://kudeed.tblog.com/post/1969953506

Jelas

Tepat

Terperinci

Logik

Relevan

Mendalam

Luas

Signifikan

Adil

Hikmah/

/

/

/

/

/

/

/

/
Pengarang bernama KUDEED. Beliau seorang kanak-kanak.. Walaupun begitu, beliau banyak memberi maklumat berkaitan pencemaran alam. Maklumat yang diberi disertakan rujukan secara penuh. Contoh:

Mengikut laporan yang dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar,melalui akhbar Utusan Pengguna pada tahun 2001:Jumlah keluaran bahan-bahan pencemaran udara bagi Malaysia dianggarkan sebanyak 933,000 tan setahun.

Daripada jumlah ini,kenderaan ialah punca utama pencemaran ini(58.1%),diikuti oleh stesen jana kuasa(23.9%),pembakaran bahan api industri(9.4%),pemprosesan industri(3.9%) dan pembakaran terbuka(4.9%).

Artikal lebih cenderung kepada karangan pada tahap sekolah menegah.4) http://riquelme-penawarhati.blogspot.com/2008_04_01_archive.html

Jelas

Tepat

Terperinci

Logik

Relevan

Mendalam

Luas

Signifikan

Adil

Hikmah/


/

/

/
/

/Pengarang memberikan nama blog PENAWAR HATI. Pengarang bernama: Abu Rushd. Terdapat artikal ‘kelestarian alam menurut islam’. Artikal tidak menepati kriteria ketepatan kerana pengarang tidak meletakkan rujukan. Pengarang juga hanya menyatakan nama sahaja sebagai pemilik blog. Kedalaman dan keluasan terhadap maklumat yang diberi adalah kurang. Ini kerana beliau tidak melibatkan pelbagai aspek di dalam huraian yang diberi.


Older Posts